Copyright

© 2020, Orange Oaks. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Orange Oaks of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orange Oaks.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan:

Orange Oaks
t.a.v. Website redactie
Han Stijkelweg 15
8308 PE Nagele

e-mail: info@orangeoaks.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Orange Oaks geen controle heeft. Orange Oaks draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de betreffende pagina’s.

Click to access the login or register cheese