Internal audit

Een goed functionerende Internal Audit functie helpt een organisatie om haar doel te bereiken op een effectieve en efficiënte manier. Door hun bevindingen en aanbevelingen helpen Internal Auditors management om de organisatie beter te beheersen ofwel ‘in control’ te komen en te blijven.

Maar wie helpt de internal audit afdeling om zelf effectief en efficiënt te blijven?

Commissarissen, audit committees en chief audit executives vragen zich af welke rol de internal auditor zou moeten spelen gegeven de financiële en economische ontwikkelingen. Heeft de internal auditor zich op de juiste risico’s geconcentreerd? Had de internal auditor de juiste kennis van specifieke producten? Had de internal auditor een grotere rol van betekenis moeten hebben? Hoe kunnen Internal Auditors adequaat leren omgaan met de hedendaagse ontwikkelingen in maatschappij en bedrijfsleven?

Orange Oaks helpt bedrijven door middel van:

  • het opzetten of herinrichten van uw internal audit functie;
  • het opzetten van competentiemanagement en intervisie voor uw internal auditors;
  • personal coaching van internal auditors bij hun persoonlijke ontwikkeling;
  • het (mee) laten uitvoeren van de 4-jaarlijkse kwaliteitstoetsing volgens IIA standaarden;
  • co-sourcen of gedeeltelijk outsourcen van uw internal audit afdeling;
  • het faciliteren van workshops voor risk assessments en governance & compliance projecten;
  • het doorlichten en verbeteren van de internal audit functie. Bijvoorbeeld op aspecten zoals de risicoanalyse, meerjarenplanning, audit methodologie, tools & technieken, competentiemanagement;
  • ad hoc inzet van tijdelijke expertise voor specialistische onderwerpen zoals IT Audit en Information security, maar ook ISO31000 / ISO 31010 en Enterprise Risk Management, Solvency II, CRM, MVO / CSR;
  • opstellen of verbeteren Internal audit Charter, handboek, rapportage templates, e.d.;

Als klant kunt u profiteren van de uitgebreide praktijkervaring van Orange Oaks. Daarbij helpen we u door de praktische toepassing van de professionele standaarden en handreikingen van de beroepsorganisatie Institute for Internal Auditors (IIA), maar ook verbeterde methoden en technieken van de Big 4 accountantskantoren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een aanpak zoals Orange Oaks hem veelal gebruikt:

Nuttige achtergrondinformatie en links:
Internal auditing is een vak dat wereldwijd wordt beoefend volgens de daarvoor door The Institute of Internal Auditors Inc. vastgelegde beroepsstandaarden en gedragscode. De internationale definitie van het vak is:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes1.

De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. Hij zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s.

1Noot: bovenstaande definitie is ontleend aan het IIA, de beroepsorganisatie voor internal auditors.

Click to access the login or register cheese