Solvency II

Het meeste uit Solvency II halen!

Verzekeraars hebben nu een aantal jaar ervaring met Solvency II na de invoering van de Europese regels in 2014. Toch biedt compliance met de Solvency II regelgeving ook kansen door de integratie van risicomanagement in de bedrijfsvoering, beter datakwaliteit management, bedrijfsbrede gedragsverandering en adequate inbedding in de organisatie.

Orange Oaks helpt bedrijven bij:

  • het analyseren van de bestaande Solvency II aanpak (Solvency II  verbeteranalyse);
  • het identificeren van verbeterpunten in de aanpak van Solvency II (Solvency II approach);
  • het rationaliseren van risk management ten behoeve van Solvency II (Solvency II in control);
  • het verbeteren van SII datakwaliteit management.

SII heeft grote invloed op de manier waarop verzekeraars omgaan met Enterprise Risk Management (ERM). De toepassing van Solvency II omvat zowel de berekening van beschikbaar en minimaal vereist kapitaal (kwantitatieve eisen), als een kwalitatieve aanpak van enterprise risk management, internal control, own risk assessment (ORSA), datakwaliteit, rapportages en toezicht.

Orange Oaks helpt u om uw huidige aanpak te stroomlijnen.

Wij werken samen met deskundige actuarissen AG, die de benodigde verzekeringstechnische en actuariƫle/kwantitatieve ervaring inbrengen.

Click to access the login or register cheese