Change management

Met change management bedoelen wij de kant van veranderkunde in projecten of programma’s. U wilt dat uw organisatie verandert, dat medewerkers veranderen. Dit kan als onderdeel van een reorganisatie zijn, of een nieuwe strategie. Maar hoe zorgt u er nu voor dat het allemaal wat sneller gaat. Hoe kan het dat er nieuwe processen zijn ontworpen en geïmplementeerd, een nieuw ERP- of CRM systeem is uitgerold en KPI’s zijn bepaald en toch lijkt het allemaal niet goed geholpen te hebben. De snelheid is er uit.

Consultants van Orange Oaks helpen u om de snelheid er terug in te krijgen. Ze zijn enthousiast en zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ze zijn scherp zonder scherp te klinken. Ze sluiten aan bij de belevingswereld van de medewerker of manager. Uit ervaring weten ze al snel waar de sleutel tot succes zit en hun enthousiasme werkt aanstekelijk.

Afhankelijk van uw vraag verzorgt Orange Oaks het projectmanagement of richt zich specifiek op het verandercomponent. De verandermanager van Orange Oaks sluit aan bij de belevingswereld van de lijnorganisatie, weet draagvlak te krijgen voor het project en acceptatie van de veranderingen die dit te weeg brengt. Ze betrekt de lijnorganisatie bij haar werkzaamheden en weet op een oordeelvrije manier de vinger op de zere plek te leggen door scherp zijn zonder scherp te klinken. Tevens speelt zij de signalen uit de lijnorganisatie door naar de projectorganisatie. Op deze manier wordt een vlekkeloze implementatie mogelijk gemaakt.

Verandermanagement rondom Solvency II is één van de speerpunten van Orange Oaks Audit & Advisory.

Click to access the login or register cheese