Cyber, IT & Information Security

Cyberaanvallen en datalekken worden tegenwoordig als één van de belangrijkste risico’s van een organisatie gezien.

Organisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van digitale diensten en processen. Informatie is een van de belangrijkste assets. Denk aan informatie op smartphones, tablets en trends zoals ‘bring-your-own-device’ (BYOD).

Uw organisatie wil niet dat vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, in verkeerde handen valt. Daarnaast kan het lekken van informatie een deuk in de reputatie van de organisatie opleveren.

Slimme organisaties werken met een organisatiebrede cyber security aanpak die in lijn staat met de ambities van deze organisatie.

Organisatiebrede security aanpak: People, Process, Technology

Vanuit Proces, Mens en Techniek kijken onze specialisten naar uw organisatie. Dat vormt de beste bescherming tegen cybercriminelen.

Daarbij gaan we altijd uit van de risico’s die u loopt. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak om uw organisatie en digitale omgeving weerbaar te maken tegen kwetsbaarheden in techniek, processen en mensen. Onze best-practices gecombineerd met uw wensen, zorgen voor duurzame verbeteringen. Dát noemen wij de toegevoegde waarde van cyber security in organisaties.

Doeltreffende informatiebeveiliging vereist een combinatie van technische IT oplossingen, Cyber security tooling, procesmaatregelen en regelmatige trainingen.

Denk daarbij aan integrale oplossingen voor vulnerability management, identity & access management, security operating center, phishing & -malware preventie oplossingen, awareness sessies & online learning, e.d.

Ook een information security management system (ISMS) hoort standaard op de agenda van iedere organisatie te staan. Of het nu op basis van de de ISO27001 norm, NIST of een andere (combinatie van) norm(en) wordt beheerd.

Belangrijk en urgent

Steeds vaker worden we gewezen op de risico’s die informatievoorziening met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan alle berichten de afgelopen jaren over beveiligingslekken, cybersecurity issues, gehackte systemen en aangetaste privacy van personen. Daarnaast verandert het dreigingsbeeld voor veel organisaties continu. Aanvallen worden steeds geavanceerder en aanvallers zijn steeds meer gediversifieerd. Analyse van cyber gerelateerde risico’s is een continu proces geworden, waarin een ongelofelijke hoeveelheid van data moet worden geanalyseerd. Orange Oaks Information Security helpt u bij de inrichting van uw risicomanagement, cybersecurity en ICT compliance. Daarbij richten we ons niet alleen op de formulering van eventuele risico’s, wettelijke- of beveiligingseisen voor uw informatievoorziening, maar ook op het inrichten van governance, werkprocessen en technische oplossingen die cybersecurity waarborgen. Dit doen wij voor klanten in verschillende branches en sectoren zoals Finance, Zakelijke dienstverlening, Industrie, Pensioenen en Zorg.

Bedrijfscontinuïteit (Business Continuity Management)

Als gevolg van een calamiteit kan uw business stil komen te liggen met alle nare gevolgen van dien: bijvoorbeeld het verlies van klanten of omzet of het stilvallen van uw productie. Veel werkprocessen worden tegenwoordig ondersteund met ICT voorzieningen en daarom is het goed om na te denken over de continuïteit van uw business in geval van zo’n calamiteit. Wat gaat u dan doen? Orange Oaks Information Security helpt u bij het opzetten van Business Continuity Management (BCM).

Onze lean aanpak neemt uw organisatie mee in een pragmatisch en uitvoerbaar proces (zonder dikke documenten). Wij oefenen met u de juiste werkwijze voor het geval er een crisis optreedt (crisis team simulatie). We helpen u om de bedrijfskritieke processen in kaart te brengen en om vast te stellen welke maatregelen u moet nemen om hun continuïteit te waarborgen.

Orange Oaks Information Security Team

Orange Oaks is een adviesbureau dat naast risicomanagement gespecialiseerd is in Cyber & IT security, privacy en ISMS. Vanuit deze hoedanigheid ondersteunen we grote en kleine organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven met uitdagingen op het gebied van Cyber security, IT security, informatiebeveiliging en privacy. We doen dit vanuit een onafhankelijke rol, op basis van onze eigen praktische ervaringen.

Orange Oaks is een netwerkorganisatie van zzp’ers en gelooft in samenwerken op basis van innovatieve samenwerkingsconcepten. Mét collega’s dus, maar zonder personeel. Daardoor kunnen we veelzijdige opdrachten en vraagstukken aanpakken.

Binnen ons netwerk van betrouwbare en getoetste organisaties en zelfstandigen, is de juiste expertise altijd voorhanden.

Hierdoor kunnen we multidisciplinaire (virtuele) teams samenstellen voor een (tijdelijke) opdracht, maar we kunnen bijvoorbeeld ook die ene superspecialist(e) aandragen. Ideaal voor opdrachtgevers die zoeken naar oplossingen in plaats van organisaties.

Door onze multidisciplinaire achtergrond en ervaring wij voelen ons comfortabel op iedere positie binnen een organisatie; van beleid tot diep in de techniek. Onze veelzijdigheid is de onderscheidende factor die onze opdrachtgevers het meest waarderen: experts die de organisatie in de volle breedte adviseren en bijstaan, en bij iedereen kunnen aanschuiven voor een gesprek in begrijpelijke taal.

Interesse in een goed gesprek?
Orange Oaks Group B.V.
Telefoon: +31 85 10 47 139

informationsecurityteam@orangeoaks.nl

Click to access the login or register cheese