Meldplicht datalekken

Sinds 1-1-2016 moeten alle bedrijven datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan betrokkenen. De impact voor uw organisatie kan groot zijn. De IT-auditor helpt u de gevolgen van wetgeving voor u in kaart te brengen en de impact van de meldplicht te beheersen.

Voor meer informatie neem contact op met Marcel Woltjes en lees er meer over op onze aparte pagina.