Implementeren Financiële strategie

De CFO is voortdurend op zoek naar efficiëntere bedrijfsprocessen, betere kostenstructuren en processen en bedrijfsonderdelen die onvoldoende presteren om de organisatie flexibeler en beter beheersbaar te maken. Het doel hierbij is waarde creatie. Om dit te kunnen realiseren is een robuuste en flexibele inrichting van de financiële functie noodzakelijk, die de bedrijfsstrategie ondersteunt en juiste en tijdige informatie levert voor besluitvorming.

Een breed scala van onderwerpen vraagt om de aandacht van de CFO. Juist een effectieve en efficiënte vastlegging van de basisinformatie komt dan regelmatig in de knel, het genereren van de stuurinformatie een uitdaging wordt.

Orange Oaks ondersteunt bedrijven bij het implementeren van de alle aspecten van de financiële strategie, namelijk de mensen, de processen en de technologie:

  • Het selecteren en implementeren van financiële – en rapportagesystemen (technologie)
  • Het stroomlijnen van de financiële afdeling en haar processen (processen)
  • Het coachen en opleiden van medewerkers (mensen)