Customer Relationship Management (CRM)

Of het nu gaat om het implementeren van een CRM-systeem, het verhogen van de klanttevredenheid waardoor uw klanten meer gaan kopen, het stimuleren van cross- en upsell of het verhogen van de klantwaarde, bedrijven zijn er allemaal al enige tijd mee bezig.

Toch rijst nu de vraag of de beoogde doelstellingen wel gehaald worden? Zijn het de investeringen allemaal wel waard geweest? Waar zouden we moeten bijsturen? Hoe doen wij het ten opzichte van andere bedrijven op dit gebied? Met andere worden; hoe presteer ik in een benchmark met anderen?

Orange Oaks geeft een objectief antwoord op deze vragen met een CRM audit. We kijken gestructureerd en op alle niveaus in de organisatie wat de stand van zaken is, waar het goed gaat, waar het beter zou kunnen en hoe de stand van zaken zich verhoudt tot best practices. We kijken niet alleen naar percepties, maar baseren ons oordeel op feiten. Onze kracht is dat we kijken naar:

  • Alle aspecten; van visie tot technologie volgens de 8 blokken van Gartner
  • Alle niveaus; van directie en MT tot werkvloer
  • We vragen naar meningen, maar vragen ook om bewijsvoering
  • We betrekken de organisatie bij de bevindingen en de oplossingen die er liggen. Hierdoor ontstaat een gedragen resultaat.
  • We geven concrete aanbevelingen die op verschillende plekken in de organisatie opgepakt kunnen worden.