PLEIT2014 over informatiebeveiliging

7 oktober 2014 – Utrecht

Marcel Woltjes stond vandaag op het podium voor dé kennisdag over ICT voor de juridische praktijk, of te wel PLEIT2014, gehouden in De Fabrique te Utrecht. Marcel Woltjes, partner Informatiebeveiliging en Cybersecurity, opende de dag in de grote zaal.

De centrale sessie tijdens PLEIT2014 stond volledig in het teken van Cybersecurity. Voor juristen een thema dat zowel belangrijke kansen als bedreigingen biedt en een zekere bewustwording vereist.

Eerst introduceerde Marcel de keynote spreker van de dag, Wilma van Dijk, directeur Cybersecurity van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en sinds 1 oktober 2014 plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Wilma van Dijk presenteerde de actuele stand van zaken en de toekomstvisie op cybersecurity van de overheid. Deze zijn na te lezen in het vierde trendrapport cybersecuritybeeld Nederland via https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/trendrapportenzaal

De presentatie werd afgesloten met 4 actuele thema’s in relatie tot de juridische praktijk, namelijk:

  • Data integriteit
  • Compliance
  • Zorgplicht
  • Bedreigingen van cybercriminelen en staten

Na de inspirerende speech werden deze thema’s nader besproken in een interactief debat onder leiding van Marcel Woltjes. Op het podium drie specialisten die ieder vanuit hun eigen expertise deze en andere thema’s door vertaalden naar de praktijk van advocaten, notarissen en deurwaarders. De focus lag hierbij op de impact van cybersecurity op het individuele kantoor? 

  • Ot van Daalen is als advocaat privacy en security werkzaam bij Advocatenkantoor Digital Defence.
  • Marianne Korpershoek is oprichter en partner bij Louwers IP | Technology advocaten in techniek- en designstad Eindhoven.
  • Mark Jansen is advocaat op de sectie intellectuele eigendom & IT-recht bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem.

Stellingen als “Bij mij valt niks te halen” en “Wij zijn (nog) niet gehackt” werden voorzien van kritische kanttekeningen.

Uiteraard kwamen de kosten van Cybersecurity en wat zijn de assets en de risico’s uitvoerig aan bod. Uiteraard zijn ook concrete oplossingen aan de orde gekomen hoe dergelijke kansen en bedreigingen kunnen worden ondervangen.

Met name de vragen wat moet ik doen en wanneer is het goed genoeg, bijvoorbeeld in relatie tot de zorgplicht of privacy wetgeving waren aanleiding tot uitvoerige discussie met participatie vanuit de zaal.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover verder wil praten en begrijpen waar voor u de aandachtsgebieden liggen in relatie tot een pragmatisch actieplan. Graag staan wij en onze experts u te woord om daar nader op in te gaan.

Bel of email ons rechtstreeks om vrijblijvend hierover van gedachten te wisselen, wij zijn u graag van dienst!

Meer info MarcelMarcel Woltjes
T: 06 13 34 94 26
Mail Marcel Woltjes

Afspraak maken?

LinkedIn